Liên Hệ

Xin chào đây chính là trang liên hệ  Blog Kiến thức nông lâm nghiệp

Nếu bạn cần liên hệ thông tin với Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội trong những trường hợp bạn đang tìm địa chỉ liên lạc của trường học thì có thể thông qua các phương thức sau:

Văn phòng Học viện

 

Địa chỉ: Phòng 112-114 – Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 024.62.617.508 / 024.62.617.768

 Email: vphv@vnua.edu.vn

Ban Công tác chính trị & Công tác sinh viên

Địa chỉ: Phòng 101-106, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Điện thoại: 024.6261.7528

 Email: ctsv@vnua.edu.vn

Ban Quản lý đào tạo

 

 Địa chỉ: Phòng 121, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Điện thoại: 024.62.617.520/ 024.62.617.519/  024.62.617.614

 Email: banqldt@vnua.edu.vn

Ban Hợp tác quốc tế

 

Địa chỉ: Phòng 226-228, Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Điện thoại: 024.62.617.532 / 024.62.617.549

 Email: htqt@vnua.edu.vn

Ban Khoa học và Công nghệ

 

 Địa chỉ: Phòng 200-222, Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Điện thoại: 024.62.617.543 / 024.62.617.549

 Email: pqlkh@vnua.edu.vn

Website liên hệ trường : https://vnua.edu.vn/