Giới Thiệu

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là website thuộc đội ngũ chuyên cung cấp thông tin về lĩnh vực nông lâm nghiệp, và các tin tức về cảnh quan thiên xung quanh.
Tiền thân chủ sở hữu tên miền Hua.edu.vn là TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI là trường học đào tạo nghiên cứu đa ngành nghề và đào tạo tiên tiến về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam. Nay Blog Kiến thức nông lâm nghiệp sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu và phát triển website dựa trên lý tưởng ban đầu khi website được thành lập, cố gắng trở thành nền tảng cung cấp thông tin về ngành nông lâm nghiệp và cảnh quang canh xanh môi trường một cách hữu ích nhất tới người đọc.

Tiền Thân: Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Lịch sử hình thành

– Tên bằng tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    

– Tên bằng tiếng Anh: HANOI UNIVERSITY OF AGRICULTURE

– Tên viết tắt: HUA

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm được thành lập ngày 12/10/1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL của Bộ Nông Lâm, là 1 trong 3 trường đại học đầu tiên của nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” được thành lập sau ngày hoà bình lập lại ở miền Bắc.

Lịch sử phát triển Học viện
Lịch sử phát triển Học viện

Khi mới thành lập, Trường trực thuộc Bộ Nông Lâm, có 3 khoa với 4 chuyên ngành đào tạo: Khoa Nông học gồm hai ngành: trồng trọt và cơ khí hóa nông nghiệp; Khoa Chăn nuôi Thú y có ngành Chăn nuôi – Thú y; Khoa Lâm học có ngành Lâm học. Đội ngũ CBGD của trường lúc đó có 27 người. Thầy Bùi Huy Đáp được bổ nhiệm làm Giám đốc Trường cùng 2 thầy Phó Giám đốc là thầy Nguyễn Đăng và thầy Lương Định Của.

Sau 2 năm thành lập, tháng 12/1958, Chính phủ ra Quyết định sáp nhập Viện Khảo cứu trồng trọt, Viện Khảo cứu chăn nuôi, Phòng Nghiên cứu gỗ, Phòng Nghiên cứu Lâm sinh với Trường Đại học Nông Lâm thành Học viện Nông Lâm nhằm tập trung sức lực, trí tuệ của cán bộ và khả năng sử dụng hiệu quả trang thiết bị, đồng thời gắn liền hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất.

Từ năm học 1959-1960, Học viện Nông Lâm được chuyển về cơ sở mới ở xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (tỉnh Bắc Ninh). Ngày 24/12/1960 Học viện đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa I và vinh dự được Thủ tướng Phạm Văn Đồng về dự.

Đến năm 1963, trước đòi hỏi mới của đất nước, Học viện Nông Lâm được tách ra thành Trường Đại học Nông nghiệp và Viện Khoa học Nông nghiệp. Đầu năm 1963, Trường Đại học Nông nghiệp đã có 5 khoa với 10 chuyên ngành đào tạo. Số lượng sinh viên đã lên tới trên 3000.

Ngày 14/8/1967, Chính phủ ra quyết định đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp thành Trường Đại học Nông nghiệp I, đồng thời với việc san sẻ một phần lực lượng cán bộ và cơ sở vật chất của Trường để thành lập Trường Đại học Nông nghiệp II (đóng tại Hà Bắc).

Năm 1969, Trường lại một lần nữa san sẻ lực lượng góp phần xây dựng Trường Đại học Nông nghiệp III (đóng tại Bắc Thái).

Năm 1977, Trường được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Phó tiến sĩ, mở đầu cho việc đào tạo sau đại học của Trường.

Đầu năm 1982, Trường Đại học Nông nghiệp I được mang tên người anh hùng dân tộc Cu Ba Hôxê Mácti như một sự ghi nhận của Nhà nước ta đối với sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Chính phủ và nhân dân Cu Ba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam và xây dựng CNXH ở nước ta.

Năm 1984, Trường Đại học Nông nghiệp I chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm sang Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quản lý.

Ngày 6/9/2004, Trường Đại học Nông nghiệp I được Chính phủ công nhận là một trong 14 trường trọng điểm Quốc gia.

Ngày 24/03/2008 Thủ tướng CP ra QĐ (283/QĐ-TTg) đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thànhTrường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Ngày 28/3/2014, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội theo Quyết định 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 873/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017 với mục tiêu chung là Học viện chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành Đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Học viện.

Tầm nhìn

Học viện là đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Vision: VNUA strives to be a multi-disciplinary, and multi-campus autonomous university following the model of the research university, a national and regional center of excellence for creative innovation in human resource training, conducting top research, applicating knowledge, and developing technology in agriculture and rural development.

Sứ mạng

Học viện là trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, và chuyển giao tri thức mới về nông nghiệp và phát triển nông thôn, và các lĩnh vực khác có liên quan; đóng góp đắc lực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Mission: Mission of VNUA is to train and supply high-quality manpower; pursue research and technology development, knowledge dissemination in agriculture and rural development, and other related sectors to contribute to agriculture development, countryside construction and development, and international integration.

Giá trị cốt lõi

Học viện không ngừng phấn đấu để tạo ra “Văn hoá Học viện Nông nghiệp Việt Nam” với 5 giá trị cốt lõi theo triết lý:

Đoàn kết (Solidarity): “đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi” – “keeping tight solidarity with endless endeavour for continous progress”;

Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam – “based on progressive morality typical of the Vietnamese traditional culture”;

Đi đầu (Advancement): đi đầu về đào tạo, khoa học, công nghệ và phụng sự xã hội – “to strive for leading advancement in education, science, technology and social service”;

Đáp ứng (Response): đáp ứng nhu cầu không ngừng phát triển của xã hội – in response to ever changing demands of the society;

Đẳng cấp (Transcendence): khẳng định tầm vóc và vị thế bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội – with products of transcendence.

==> Hiện nay Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội đã thay đổi sử dụng sang một tên miền mới là: https://vnua.edu.vn/mọi người có thể truy cập vào địa chỉ này để nhận được những thông tin về trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội nhé.

Hiên nay: Blog Kiến thức nông lâm nghiệp

Sau khi chuyển giao quyền sở hữu tên miền của website, Blog Nông Lâm được thành lập chúng tôi phát triển và tiếp bước sự phát triển của website Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội trước đó, đồng thời nắm bắt những cơ hội không ngừng phát triển mạnh mẽ trong linh vựng nông lâm, và cây xanh môi trường.

Trong thời đại mà cách mạng công nghê bùng nổ lớn như hiện nay, việc phải cập nhật và học hỏi những kiến thức giải pháp phát triển nông lâm nghiệp bằng những thiết bị thông minh đã trở thành một phần không thể tách rời đối với tất cả mọi người.

Những phương thức truyền tải thông tin truyền thống giờ đã không còn được áp dụng nhiều thậm chí là lạc hậu thiếu sự tiện lợi đối với cuộc sống của nhiều người. Nhận ra được những thông điệp của sự phát triển công nghệ thông tin trên internet ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đã nắm bắt được đúng thời cơ và phát triển nền tảng internet website này chuyên cung cấp thông tin dịch vụ tư vấn tài chính trực tuyến trên internet , để có thể cống hiến một phần công sực vào giai đoạn phát triển công nghệ internet mạnh mẽ về tài chính như hiện nay.

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp thông tin về Nông lâm nghiệp, cây xanh , cảnh quang môi trường và lĩnh vực liên quan,.. không ngừng phát triển website tin tức đi đúng hướng cho tất cả mọi người.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Chung tôi  Blog Kiến thức nông lâm nghiệp hoạt động với những mục đích cung cấp kiến thức kinh nghiệm, phát triển nông lâm nghiệp…một cách hứu ích nhất tới người đọc. Và chúng tối cũng cung cấp những thông tin giải pháp về chữa trị bệnh cây giống hay cách chăm sóc cây cối cảnh quan môi trường.. phù hợp với tất cả mọi người mọi lứa tuổi và hỗ trợ hết mức cho những ai có những nhu cầu tìm hiểu và có mục đích, phát triển ngành này.

Sứ mệnh chúng tôi đem lại cho mọi người chính là trở thành những cầu nối hỗ trợ kết nối những cá nhấn tập thể,… đang gặp khó khăn chưa biết cách giải quyết vấn đề nông nghiệp cây trông hàng ngày. Bằng những phương pháp hiện tại tiện lợi một cách phù hợp nhất có thể, giúp bạn có thể vượt qua được những vấn đề về kinh nghiệm của bản thân hay tập thể.

Quy tắc hoạt động hàng đầu

Uy tín & Chất lượng

Trong giai đoạn hiện nay sự uy tín và chất lượng phải là tiêu chí luôn luôn được đặt lên trên hàng đầu của tất cả mọi doanh nghiệp, cá nhân tổ chức khi bắt đầu hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì trong đó , đối với lĩnh vực dịch vụ, sự uy tín lại là điều càng không thể quả bo được, thậm chí đó là sự ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sự phát triển của cá nhân của doanh nghiệp và tổ chức.

Chúng tôi thừa hưởng lại những sự phát triển trước đó của website Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội về ngành nông nghiệp đội ngũ chúng tôi vân không ngừng nỗ lực cố gắng qua từng ngày từng giai đoạn để duy trì sự uy tín của tổ chức này và sẽ đảm bảo toàn vẹn những giá trị cốt lõi hữu ích mà chúng tôi đã định hướng từ trước đó.

Sự tin tưởng, trao những niềm tin quý báu của quý vị chính là thước đô chuẩn xác nhất cho những giá trị cốt lõi mà đội ngũ chúng tôi đã vun đắp phát triển , đồng thời cũng có nhiều trang bìa tạp chí đã nói về chúng tôi ở dưới đây: